Visitor
 11 Today
 107 Week
 917 Month
 917 Year
 28.794 All
1 Online
Hỗ trợ trực tuyến
ngoc2000xd

Nick YM: ngoc2000xd
Mobile: 092.227.3222

motsach7785

Nick YM: motsach7785
Mobile: 092.262.8485

26 chuẩn mực kế toán Việt nam ,sửa đổi bổ xung mới nhất

26 chuẩn mực kế toán Việt nam ,sửa đổi bổ xung mới nhất
Mã sách: S115
Trạng thái: Còn hàng
Giá: 325,000 vnđ
Trước thuế: 325,000 vnđ
Số lượng:  
   - Hoặc -   

 

26 chuẩn mực kế toán Việt nam ,sửa đổi bổ xung mới nhất

Liên hệ:0922273222

Giao hàng trên toàn quốc

26 chuẩn mực kế toán Việt nam ,sửa đổi bổ xung mới nhất

Trong 5 năm qua, Bộ Tài chính đã soạn thảo và ban hành 26 chuẩn mực kế toán và các thông tư hướng dẫn nhằm đáp ứng các nhu cầu quản lý ngày càng cao của nền kinh tế nói chung. Chuẩn mực kế toán quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, nội dung, phương pháp kế toán cơ bản nhất làm cơ sở cho việc ghi chép kế toán và lập Báo cáo tài chính. Các Chuẩn mực (CM) kế toán cụ thể như sau: 

CM số 01: Chuẩn mực chung; 


CM số 02: Hàng tồn kho;

CM số 03: Tài sản cố định hữu hình;

CM số 04: Tài sản cố định vô hình;

CM số 05: Bất động sản đầu tư;

CM số 06: Thuê tài sản;

CM số 07: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết;

CM số 08: Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh;

CM số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;

CM số 11: Hợp nhất kinh doanh;

CM số 14: Doanh thu và thu nhập khác;

CM số 15: Hợp đồng xây dựng;

CM số 16: Chi phí đi vay;

CM số 17: Thuế thu nhập doanh nghiệp;

CM số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng;

CM số 19: Hợp đồng bảo hiểm;

CM số 21: Trình bày báo cáo tài chính;

CM số 22: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự;

CM số 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;

CM số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

CM số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con;

CM số 26: Thông tin về các bên liên quan;

Báo cáo tài chính giữa niên độ;

CM số 28: Báo cáo bộ phận;

CM số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót;

CM số 30: Lãi trên cổ phiếu.


Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Cơ sở pháp luật về các hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam
Phần II. Hệ thống các Chuẩn mực kế toán Việt Nam
Phần III. Hướng dẫn thực hiện các Chuẩn mực kế toán Việt Nam
 

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu           Tốt

Nhập mã bảo vệ:
sách
bot rua chen viên rửa bát