Visitor
 10 Today
 106 Week
 916 Month
 916 Year
 28.793 All
1 Online
Hỗ trợ trực tuyến
ngoc2000xd

Nick YM: ngoc2000xd
Mobile: 092.227.3222

motsach7785

Nick YM: motsach7785
Mobile: 092.262.8485

Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp mới nhất 2012, chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp 2012

Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp mới nhất 2012, chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp  2012
Mã sách: S120
Trạng thái: Còn hàng
Giá: 298,000 vnđ
Trước thuế: 298,000 vnđ
Số lượng:  
   - Hoặc -   

 

Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp mới nhất 2012, chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp  2012

Liên hệ:0922273222

Giao hàng trên toàn quốc

 

Để phát huy quyền tự chủ về sử dụng nguồn tài chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên được giao đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Vừa qua, nhiều văn bản về lĩnh vực nói trên được ban hành như:

Thông tư 109/2011/TT-BTC ngày 01/08/2011 hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng TABMIS; 
Thông tư 71/2011/TT-BTC ngày 24-5-2011 Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15-4; 
Nghị Định Số 57/2011/NĐ-CP ngày 7-7-2011 Về chế độ phụ cấp công vụ;
Thông tư 06/2011/TT-BTC ngày 14-1-2011 Sửa đổi Thông tư 103/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước; 

(Ban hành kèm theo QĐ 19 và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC). 
Ngoài các nội dung cơ bản của Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo QĐ 19, cuốn sách còn đề cập đến tất cả các nội dung sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1- Về Chứng từ kế toán, Sổ kế toán, Báo cáo tài chính: Bổ sung, sửa đổi các quy định về Chứng từ kế toán, Sổ kế toán, Báo cáo tài chính cho phù hợp với Mục lục NSNN mới (ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ Tài chính) và đáp ứng yêu cầu quản lý.
2- Về Hệ thống tài khoản kế toán:
- Bổ sung các tài khoản và nội dung, phương pháp kế toán phù hợp với các văn bản mới hiện hành, như: Về TSCĐ bổ sung quy định về xác định nguyên giá TSCĐ theo Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và tính hao mòn TSCĐ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng NSNN; Hướng dẫn kế toán mua sắm tài sản theo phương thức tập trung phù hợp với Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ NSNN theo phương thức tập trung; Bổ sung hướng dẫn kế toán việc trích, nộp bảo hiểm thất nghiệp cho phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006; Kế toán sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ trong các đơn vị HCSN cho phù hợp với pháp luật về thuế GTGT và thuế TNDN…
- Bổ sung các hướng dẫn và phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh khá phổ biến nhưng QĐ19 chưa hướng dẫn hoặc có hướng dẫn nhưng chưa đầy đủ, như: Kế toán hoạt động in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ theo 2 loại ấn chỉ cấp và ấn chỉ bán; Kế toán chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên để phản ánh số đơn vị tạm xác định trong năm và cuối năm khi quyết toán được duyệt, giúp đơn vị có cơ sở tạm trích quỹ và chi trả thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức trong năm và khi quyết toán được duyệt phù hợp với quy định của chế độ tài chính; Kế toán trả lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân; Kế toán chi phí quản lý chung để phản ánh chi phí liên quan đến các hoạt động và phân bổ chi phí này nhằm xác định đúng chi phí của các hoạt động như hoạt động thường xuyên, hoạt động SXKD…
3- Về Báo cáo tài chính: Thay “Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách cấp tại KBNN” bằng “Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách cấp theo hình thức rút dự toán tại KBNN” để thực hiện đối chiếu dự toán kinh phí theo hình thức rút dự toán với KBNN; Bổ sung “Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi” để các đơn vị HCSN thực hiện việc đối chiếu số dư các khoản tiền gửi mà đơn vị HCSN bắt buộc hoặc lựa chọn gửi tại KBNN; Bổ sung một số chỉ tiêu để đáp ứng yêu cầu quản lý về các khoản nộp NSNN trong Thuyết minh báo cáo tài chính... 
Cuốn sách Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp được biên tập với kết cấu hợp lý, hướng dẫn cụ thể theo phương châm dễ làm, dễ hiểu, thuận tiện cho việc tra cứu, học tập và áp dụng thực tế. Việc biên tập cuốn sách trong điều kiện hạn chế về thời gian không tránh khỏi sai sót. Ban Biên tập rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc gần xa để cuốn sách được hoàn thiện trong lần tái bản sau.

Mục lục
Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính
Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp...

Phần I: Hệ thống chứng từ kế toán

Phần II: Hệ thống tài khoản kế toán

Phần III: Hệ thống sổ kế toán

Phần IV: Hệ thống báo cáo tài chính

Phần V: Sơ đồ kế toán chủ yếu

 

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu           Tốt

Nhập mã bảo vệ:
sách
bot rua chen viên rửa bát